Fungal Infection 真菌感染

 

生殖器真菌感染是属于一种炎症的真菌感染,男性生殖器真菌感染的症状主要有以下这几点:

  • 尿频、尿急、尿痛等尿路系统症状:生殖器真菌感染,通常以尿路感染症状为主,如尿频、尿急、尿痛、尿道口红肿、尿道口痒、尿道口流脓,甚至出现排尿困难、尿闭以及终未血尿等症状,患者自觉尿道有灼热感,尿道内流出异常分泌物。
  • 生殖器(包皮、龟头)部位痒、痛等症状:如龟头痒、龟头痛、龟头小红点;阴囊痒、睾丸痒、睾丸胀痛;包皮龟头红肿、破溃、流脓;龟头上长豆豆等症状。
  • 生殖器长红斑、丘疹、水泡等症状:在外生殖器如包皮、阴茎、龟头、冠状沟或肛周等处,出现红斑、丘疹、长疙瘩、脓疱、疣状物、硬结、水泡、糜烂及溃疡等症状,尤其是长米粒样、菜花样东西时,应高度警惕生殖感染的可能性。